თვე: იანვარი 2019

ბუდჰისტური სიმბოლიკა

სტუპას დანიშნულება შორეულ აღმოსავლეთში სტუპა არის ყველაზე ძველი ინდური არქიტექტურული ნიმუში რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. ეს არის მემორიალური ძეგლი, რომელსაც აქვს…

You missed