თვე: აგვისტო 2021

ქრისტიანობა კორეაში და კორეული ქრისტიანობის სპეციფიკა

საბაკალავრო ნაშრომის ავტორი – ლიზი ლაკია ხელმძღვანელი: ნინო ქილარჯიანი ივლისი, 2020 შესავალი   კორეის რესპუბლიკაში არ არსებობს ერთი დომინანტური ოფიციალური…

„კატარის საგარეო პოლიტიკა – პატარა სახელმწიფოს როლი რეგიონალურ პოლიტიკაში“

საბაკალავრო ნაშრომი მომზადებულია თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლისთვის ნაშრომის ავტორი: რატი კობახიძე ნაშრომის ხელმძღვანელი: თინათინ ქაროსანიძე თბილისი, საქართველო 23…