პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არსებობს თუ არა სამართლიანი ომი?

17 May , 2015  

ომის სამარლით დაინტერესებულ ადამიანი წააწყდება უამრავ რესურს, საერთაშორისო სამართლის არაერთ ნორმას, გაეროს ქარტიებს, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, რომლებიც დაწვრილებით და პუნქტობრივად განსაზღვრავენ ომის სამართლიანობას, მაგრამ თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოში არსებულ მოვლენებს, შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამართლიანი ომის განსაზღვრა ფურცელზე დაწერილი სიტყვების ერთობლიობაა და მეტი არაფერი, რეალობაში კი ძლიერი ქვეყნები საკუთარ ინტერესებს ისე ახორციელებენ როგორც სურთ. ამ ნაშრომში სწორედ ამის გარკვევა მსურს, რამდენად იცავენ მოთამაშეები თამაშის წესებს,  რეალურად არსებობს თუ არა პრაქტიკაში სამართლიანი ომი? თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ომი ძლიერი ქვეყნების მიერ საკუთარი ინტერესებისთვის გატარებული ქმედებაა?  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად თავდაპირველად ვნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სამართლიანი ომი, შემდეგ კი მოვიყვან ორ განსხვავებულ ქეისს და მათი თეორიასთან შედარებით შევეცდები ვუპასუხო ზემოთ დასმულ კითხვებს.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ზოგიერთი მოსაზრება რუსეთ–დასავლეთის ურთიერთობების შესახებ

21 Feb , 2015  

სამი ძირითადი შეკითხვა

პარასკევს, 2015 წლის 30 იანვარს, თბილისის ერთერთსასტუმროში ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა ლექცია/დისკუსია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ალექსანდრე ვერშბროუსთან, რომელსაც მეც დავესწარი. ვინაიდან ვერშბროუს საქართველოში ვიზიტი საფუძვლიანად გაშუქდა მედიაში ვერშბროუს ამ გამოსვლის მიმოხილვით აღარ შეგაწყენთ თავს და ამ პოსტში პირდაპირ განვიხილავ ჩემს შთაბეჭდილებებს ვერშბროუს ამ გამოსვლასთან და ზოგადად საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანა

19 Feb , 2015  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში არსებული შეიარაღების დიდი ნაწილი გაიტანა, ნაწილი კი აქ დატოვა უსასრულო ვადით, ყოველგვარი ხელშეკრულების გარეშე.

1990 წლის ნოემბერში სსრკ, ვარშავის პაქტის მონაწილე ქვეყნები და ნატოს ქვეყნები ხელს აწერენ ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებას. ამით ისინი ადგენდნენ ძალთა თანაფარდობას და ზღუდავდნენ მათ შესაძლებლობას განელაგებინათ თავიანთი შეიარაღება შეხების ხაზთან. მთელი იდეა ევროპაში მოულოდნელი სამხედრო თავდასხმების თავიდან აცილებაში მდგომარეობდა. ორ წელიწადში გაფორმდა ტაშკენტის ხელშეკრულება ყოფილი სსრკ-ს ქვეყნებს შორის, რომლის ფარგლებშიც ყოფილმა სოციალისტურმა ქვეყნებმა შეიარაღების კვოტები გადაინაწილეს.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივი სტატუსი 90-იანი წლებიდან 2008 წლამდე

19 Feb , 2015  

შესავალი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს სამხედრო დაპირისპირების შედეგად მიღებული ორი კონფლიქტური რეგიონი აფხაზეთში და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თემის სათაურიდან გამომდინარე საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივ სტატუსზე 90-იანიდან 2008 წლების ჭრილში უნდა ვისაუბრო, ეს საკითხი დღესაც აქტუალურია საქართველოსთვის, რადგან კონფლიქტები კვლავაც კონფლიქტებად რჩება და მშვიდობიანი მოგვარების გზები მოსაძიებელია. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ისრაელის საგარეო ურთიერთობები და მათი ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ჭრილში

19 Feb , 2015  

„ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მოკავშირეები, და არ გვყავს საუკუნო მტრები. ჩვენი ინტერესები სამუდამო და საკუნუოა, და ამ ინტერესების დაცვა ჩვენი მოვალეობაა.“

                                         ლორდ პალმერსტოუნი

ამ ნაშრომში მე განვიხილავ ისრაელის საგარეო ურთიერთობას რამდენიმე ქვეყანასთან, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თურქეთსა და ირანთან. ეს სამი სახელმწიფო გამოვარჩიე იმის გამო, რომ დღევანდელ მსოფლიო პოლიტიკაში ისინი საკმაოდ აქტუალურები არიან. ისრაელსა და ამ ქვეყნებს შორის კავშირის მიმოხილვის შემდეგ, შევეცდები ისრაელის საგარეო პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიას შევუსაბამო და დავამტკიცო, რომ იგი ყველაზე ახლოს რეალიზმთანაა.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

გეოპოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში XVI საუკუნიდან I მსოფლიო ომამდე

16 Feb , 2015  

ახლო აღმოსავლეთში დიდი გეოპოლიტიკური ძვრების ახალი ტალღა მაშინ დაიწყო, როდესაც საბოლოოდ განადგურდა არაბული სახალიფო. შევეცდები, განვიხილო რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები და მასში ჩართული სახელმწიფოების როლი. რეალურად რეგიონში XVI ს.-დან მოყოლებული ორი სახელმწიფო გვხვდება: ოსმალეთი და სპარსეთი. განვიხილოთ სახელმწიფოები ცალ-ცალკე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

ჰუმანიტარული ინტერვენციები და რეალპოლიტიკა – სომალის მაგალითი

16 Feb , 2015  

ცივი ომის შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ჰუმანიტარული ინტერვენციების თემა. ზოგი თვლის, რომ დიდი სახელმწიფოები რეალპოლიტიკის წარმოების ნაცვლად თავიანთ ძალებს ჰუმანიტარული ინტერვენციების და შესაბამისად მშვიდობის დასამყარებლად და ინდივიდების უფლებების დასაცავად იყენებენ. თუმცა ამ შეხედულებასთან დაკავშირებით ბევრი კრიტიკული მოსაზრება არსებობს. პირველ რიგში, რას გულისხმობს ჰუმანიტარული ინტერვენცია, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამხედრო მოქმედება, რომ ის ჰუმანიტარულ ინტერვენციად ჩაითვალოს და არა რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს ინტერესების გატარებად და რა პრობლემები გვხვდება ჰუმანიტარული ინტერვენციების განხორციელების და მათი შედეგების მხრივ არსებული მაგალითებიდან გამომდინარე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი მექნება სომალიში განხორციელებულ ჰუმანიტარულ ინტერვენციაზე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არალეგალური მასობრივი პასპორტიზაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

15 Feb , 2015  

რუსეთის ფედერაციის მოქმედებების არალეგალურობა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე, ომის დროსა და ომის შემდეგ შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილად წარმოვადგინოთ.  ერთი მათგანი იქნება რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოცხადებულ შუამავლის პოზიციასა და მის მოქმედებებს შორის შეუსაბამობა. ამის აშკარად გამოსაკვეთად ჯერ ღირს შევაფასოთ რუსეთის მოქმედებები ქართული მოსახლეობის მიმართ 2008 წლის კონფლიქტის პერიოდში და მის შემდეგ.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ნატოს ინტერვენცია იუგოსლავიაში: რეალიზმისა და ლიბერალიზმის გზაგასაყარზე

13 Feb , 2015  

საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები მსოფლიო განვლილი და არსებული პოლიტიკური პროცესების მეტ-ნაკლებად ობიექტური და ჭეშმარიტი აღწერის, ახსნის და მომავლის წინასწარმეტყველების მიზნით იქმნებოდა. შედეგად მივიღეთ სხვადასხვა ხედვათა მთელი წყება, რომელიც მოიცავს როგორც ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებულ, ასევე ერთმანეთის მსგავს, და ზოგჯერ საზიარო ელემენტების მქონე თეორიებს. თეორიების გააზრებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია მათი მისადაგების შესაძლებლობა რეალობაში მომხდარ ფაქტებთან.

More…