პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არსებობს თუ არა სამართლიანი ომი?

17 May , 2015  

ომის სამარლით დაინტერესებულ ადამიანი წააწყდება უამრავ რესურს, საერთაშორისო სამართლის არაერთ ნორმას, გაეროს ქარტიებს, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, რომლებიც დაწვრილებით და პუნქტობრივად განსაზღვრავენ ომის სამართლიანობას, მაგრამ თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოში არსებულ მოვლენებს, შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამართლიანი ომის განსაზღვრა ფურცელზე დაწერილი სიტყვების ერთობლიობაა და მეტი არაფერი, რეალობაში კი ძლიერი ქვეყნები საკუთარ ინტერესებს ისე ახორციელებენ როგორც სურთ. ამ ნაშრომში სწორედ ამის გარკვევა მსურს, რამდენად იცავენ მოთამაშეები თამაშის წესებს,  რეალურად არსებობს თუ არა პრაქტიკაში სამართლიანი ომი? თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ომი ძლიერი ქვეყნების მიერ საკუთარი ინტერესებისთვის გატარებული ქმედებაა?  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად თავდაპირველად ვნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სამართლიანი ომი, შემდეგ კი მოვიყვან ორ განსხვავებულ ქეისს და მათი თეორიასთან შედარებით შევეცდები ვუპასუხო ზემოთ დასმულ კითხვებს.

More…

ისტორია,საერთაშორისო ურთიერთობები

რუსეთ-იაპონიის პირველი ომი რეალიზმის ჭრილში

10 May , 2015  

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, როგორც რეალობის გამარტივებული მოდელი

თუ გადავხედავთ საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირებისა და განვითარების ისტორიას, აუცილებლად დავინახავთ კონკრეტულ ტენდენციებსა და ციკლურობას, რომელიც გარკვეულწილად ახასიათებს ამ საკმაოდ კომპლექსურ პროცესებს. შესაძლოა, ისიც მოგვეჩვენოს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას საფუძვლად რეალურად ერთი სცენარი უდევს, უბრალოდ განსხვავებულად ინტერპრეტირებულია ამა თუ იმ დროსა თუ სიტუაციაში.მოვლენების ამგვარი ‘’განმეორებადობა’’, ჩემი აზრით, ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკურია, ვინაიდან საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირება დღეს, ისევე როგორც, თუნდაც, ორასი წლის წინ, ხდება ადამიანების მიერ, დავარქმევთ ჩვენ მათ ინდივიდებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ სახელმწიფოს. More…

საერთაშორისო ურთიერთობები

კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება (კონსტრუქტივიზმის მაგალითი)

8 May , 2015  

შესავალი 

ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი ავტონომიური რეგიონი ითხოვს დამოუკიდებლობის მიღებას.  რაც უფრო იზრდება მსგავსი ტერიტორიების მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პრეცედენტი  და სახელმწიფოს გარეთ თვითგამორკვევის საკითხი რაც უფრო აქტუალური ხდება,  მით უფრო საშიშროების ქვეშ დგება სუვერენული სახელმწიფოების ხელშეუხებლობის საკითხი.

სახელმწიფოს გარეთ თვითგამორკვევის თემას ეხება კოსოვოს საკითხიც. საერთაშორისო საზოგადეობისათვის ათეული წლების განმავლობაში  არსებული თავსატეხის  ერთადერთი გამოსავალი აღმოჩნდა კოსოვოს გამოყოფა სერბეთისაგან და მისი დამოუკიდებლობის აღიარება.

More…

საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

რუსეთის ფედერაცია და სამართლიანი ომის პრინციპი 2008 წლის აგვისტოს ომში

22 Feb , 2015  

დღეს მსოფლიოში არსებული სიტუაცია ცხადყოფს რუსეთის აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში კი ჩვენთვის ყველაზე აქტუალურად მიმაჩნია საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ომი და მისი დეტალები. შესაბამისად, ნაშრომის თემაც ამ ასპექტს მოიცავს. რეფერატის მთავარი მიზანია რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმართული ქმედებების გაანალიზება სამართლიანი ომის პრინციპის მიხედვით. ანუ ჩემი მთავარი ამოცანაა, დავასაბუთო, რომ რუსეთი არ აწარმოებდა სამართლიან ომს საქართველოს წინააღმდეგ.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ზოგიერთი მოსაზრება რუსეთ–დასავლეთის ურთიერთობების შესახებ

21 Feb , 2015  

სამი ძირითადი შეკითხვა

პარასკევს, 2015 წლის 30 იანვარს, თბილისის ერთერთსასტუმროში ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა ლექცია/დისკუსია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ალექსანდრე ვერშბროუსთან, რომელსაც მეც დავესწარი. ვინაიდან ვერშბროუს საქართველოში ვიზიტი საფუძვლიანად გაშუქდა მედიაში ვერშბროუს ამ გამოსვლის მიმოხილვით აღარ შეგაწყენთ თავს და ამ პოსტში პირდაპირ განვიხილავ ჩემს შთაბეჭდილებებს ვერშბროუს ამ გამოსვლასთან და ზოგადად საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანა

19 Feb , 2015  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში არსებული შეიარაღების დიდი ნაწილი გაიტანა, ნაწილი კი აქ დატოვა უსასრულო ვადით, ყოველგვარი ხელშეკრულების გარეშე.

1990 წლის ნოემბერში სსრკ, ვარშავის პაქტის მონაწილე ქვეყნები და ნატოს ქვეყნები ხელს აწერენ ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებას. ამით ისინი ადგენდნენ ძალთა თანაფარდობას და ზღუდავდნენ მათ შესაძლებლობას განელაგებინათ თავიანთი შეიარაღება შეხების ხაზთან. მთელი იდეა ევროპაში მოულოდნელი სამხედრო თავდასხმების თავიდან აცილებაში მდგომარეობდა. ორ წელიწადში გაფორმდა ტაშკენტის ხელშეკრულება ყოფილი სსრკ-ს ქვეყნებს შორის, რომლის ფარგლებშიც ყოფილმა სოციალისტურმა ქვეყნებმა შეიარაღების კვოტები გადაინაწილეს.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივი სტატუსი 90-იანი წლებიდან 2008 წლამდე

19 Feb , 2015  

შესავალი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს სამხედრო დაპირისპირების შედეგად მიღებული ორი კონფლიქტური რეგიონი აფხაზეთში და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თემის სათაურიდან გამომდინარე საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივ სტატუსზე 90-იანიდან 2008 წლების ჭრილში უნდა ვისაუბრო, ეს საკითხი დღესაც აქტუალურია საქართველოსთვის, რადგან კონფლიქტები კვლავაც კონფლიქტებად რჩება და მშვიდობიანი მოგვარების გზები მოსაძიებელია. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ისრაელის საგარეო ურთიერთობები და მათი ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ჭრილში

19 Feb , 2015  

„ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მოკავშირეები, და არ გვყავს საუკუნო მტრები. ჩვენი ინტერესები სამუდამო და საკუნუოა, და ამ ინტერესების დაცვა ჩვენი მოვალეობაა.“

                                         ლორდ პალმერსტოუნი

ამ ნაშრომში მე განვიხილავ ისრაელის საგარეო ურთიერთობას რამდენიმე ქვეყანასთან, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თურქეთსა და ირანთან. ეს სამი სახელმწიფო გამოვარჩიე იმის გამო, რომ დღევანდელ მსოფლიო პოლიტიკაში ისინი საკმაოდ აქტუალურები არიან. ისრაელსა და ამ ქვეყნებს შორის კავშირის მიმოხილვის შემდეგ, შევეცდები ისრაელის საგარეო პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიას შევუსაბამო და დავამტკიცო, რომ იგი ყველაზე ახლოს რეალიზმთანაა.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

გეოპოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში XVI საუკუნიდან I მსოფლიო ომამდე

16 Feb , 2015  

ახლო აღმოსავლეთში დიდი გეოპოლიტიკური ძვრების ახალი ტალღა მაშინ დაიწყო, როდესაც საბოლოოდ განადგურდა არაბული სახალიფო. შევეცდები, განვიხილო რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები და მასში ჩართული სახელმწიფოების როლი. რეალურად რეგიონში XVI ს.-დან მოყოლებული ორი სახელმწიფო გვხვდება: ოსმალეთი და სპარსეთი. განვიხილოთ სახელმწიფოები ცალ-ცალკე.

More…