პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არსებობს თუ არა სამართლიანი ომი?

17 May , 2015  

ომის სამარლით დაინტერესებულ ადამიანი წააწყდება უამრავ რესურს, საერთაშორისო სამართლის არაერთ ნორმას, გაეროს ქარტიებს, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, რომლებიც დაწვრილებით და პუნქტობრივად განსაზღვრავენ ომის სამართლიანობას, მაგრამ თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოში არსებულ მოვლენებს, შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამართლიანი ომის განსაზღვრა ფურცელზე დაწერილი სიტყვების ერთობლიობაა და მეტი არაფერი, რეალობაში კი ძლიერი ქვეყნები საკუთარ ინტერესებს ისე ახორციელებენ როგორც სურთ. ამ ნაშრომში სწორედ ამის გარკვევა მსურს, რამდენად იცავენ მოთამაშეები თამაშის წესებს,  რეალურად არსებობს თუ არა პრაქტიკაში სამართლიანი ომი? თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ომი ძლიერი ქვეყნების მიერ საკუთარი ინტერესებისთვის გატარებული ქმედებაა?  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად თავდაპირველად ვნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სამართლიანი ომი, შემდეგ კი მოვიყვან ორ განსხვავებულ ქეისს და მათი თეორიასთან შედარებით შევეცდები ვუპასუხო ზემოთ დასმულ კითხვებს.

More…

სამართალი

სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, როგორც სოციალური სამართლიანობის წყარო

11 May , 2015  

„რადგან როდესაც ვხედავდი ტანჯულს ტანჯულად, მრცხვენოდა მისი სირცხვილისა და ოდეს ვეხმარებოდი, მის სიამაყეს მკაცრად შეურაცხვყოფდი“
ფრიდრიხ ნიცშე, „ასე იტყოდა ზარატუსტრა“

ადამიანის უფლებათა ცნებაში გამოხატულია ადამიანის განსაკუთრებულობის გაგება, რომელიც მას წარუვალი და ფუნდამენტური უფლებებით აჯილდოებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. ადამიანის უფლებები პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის ყოველგვარი ურთიერთობების წინაპირობაა. More…

სამართალი

ინტერესთა დაბალანსება დემოკრატიულ სახელმწიფოში

25 Feb , 2015  

ინგლისელი მოაზროვნე და თანამედროვე დემოკრატიული პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთერთი ფუძემდებელი ჯონ ლოკი ამბობდა, რომ ყველა ადამიანს დაბადებიდან გააჩნია 3 ძირითადი ბუნებრივი უფლება: სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლება. ეს უფლებები ბუნებრივია, რადგან მდგომარეობაში, როდესაც არ არსებობს სახელმწიფო და თითოეული ადამიანი თავის ნებაზე იქნებოდა მიშვებული, მათ ექნებოდათ სწორედ ეს 3 უფლება და სწორედ ამ სიკეთეთა შესანარჩუნებლად იბრძოლებდნენ ეს ადამიანები.

More…

საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

რუსეთის ფედერაცია და სამართლიანი ომის პრინციპი 2008 წლის აგვისტოს ომში

22 Feb , 2015  

დღეს მსოფლიოში არსებული სიტუაცია ცხადყოფს რუსეთის აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში კი ჩვენთვის ყველაზე აქტუალურად მიმაჩნია საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ომი და მისი დეტალები. შესაბამისად, ნაშრომის თემაც ამ ასპექტს მოიცავს. რეფერატის მთავარი მიზანია რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმართული ქმედებების გაანალიზება სამართლიანი ომის პრინციპის მიხედვით. ანუ ჩემი მთავარი ამოცანაა, დავასაბუთო, რომ რუსეთი არ აწარმოებდა სამართლიან ომს საქართველოს წინააღმდეგ.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივი სტატუსი 90-იანი წლებიდან 2008 წლამდე

19 Feb , 2015  

შესავალი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს სამხედრო დაპირისპირების შედეგად მიღებული ორი კონფლიქტური რეგიონი აფხაზეთში და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თემის სათაურიდან გამომდინარე საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივ სტატუსზე 90-იანიდან 2008 წლების ჭრილში უნდა ვისაუბრო, ეს საკითხი დღესაც აქტუალურია საქართველოსთვის, რადგან კონფლიქტები კვლავაც კონფლიქტებად რჩება და მშვიდობიანი მოგვარების გზები მოსაძიებელია. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

ჰუმანიტარული ინტერვენციები და რეალპოლიტიკა – სომალის მაგალითი

16 Feb , 2015  

ცივი ომის შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ჰუმანიტარული ინტერვენციების თემა. ზოგი თვლის, რომ დიდი სახელმწიფოები რეალპოლიტიკის წარმოების ნაცვლად თავიანთ ძალებს ჰუმანიტარული ინტერვენციების და შესაბამისად მშვიდობის დასამყარებლად და ინდივიდების უფლებების დასაცავად იყენებენ. თუმცა ამ შეხედულებასთან დაკავშირებით ბევრი კრიტიკული მოსაზრება არსებობს. პირველ რიგში, რას გულისხმობს ჰუმანიტარული ინტერვენცია, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამხედრო მოქმედება, რომ ის ჰუმანიტარულ ინტერვენციად ჩაითვალოს და არა რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს ინტერესების გატარებად და რა პრობლემები გვხვდება ჰუმანიტარული ინტერვენციების განხორციელების და მათი შედეგების მხრივ არსებული მაგალითებიდან გამომდინარე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი მექნება სომალიში განხორციელებულ ჰუმანიტარულ ინტერვენციაზე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არალეგალური მასობრივი პასპორტიზაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

15 Feb , 2015  

რუსეთის ფედერაციის მოქმედებების არალეგალურობა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე, ომის დროსა და ომის შემდეგ შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილად წარმოვადგინოთ.  ერთი მათგანი იქნება რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოცხადებულ შუამავლის პოზიციასა და მის მოქმედებებს შორის შეუსაბამობა. ამის აშკარად გამოსაკვეთად ჯერ ღირს შევაფასოთ რუსეთის მოქმედებები ქართული მოსახლეობის მიმართ 2008 წლის კონფლიქტის პერიოდში და მის შემდეგ.

More…