ისტორია,პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ნატო და საქართველოს უსაფრთხოება

11 Jul , 2015  

 

დღეს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე საქართველოს მომავალი და მისი მშვიდობიანი განვითარება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. 2013 წლის შემოდგომიდან უკრაინაში მომხდარი გადატრიალების და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის შემდეგ ევროპა და ამერიკა კიდევ ერთხელ დადგა დილემის წინაშე, როგორ მოიქცეს, როცა რუსეთი, როგორც პირდაპირი, ისე გვერდითი გზებით სუვერენულ სახელმწიფოს უტევს და მის შიდა პოლიტიკაში აშკარად ერევა. თუმცა ევროპასაც და განსაკუთრებით ამერიკას მსგავსი მაგალითების აღმოჩენა საკუთარ წარსულშიც არ გაუჭირდებათ, ამიტომ, იქნებ, სწორედ ესაა მიზეზი იმისა, რომ ვერ ერევიან რუსეთის ქმედებებში. თუმცა უმჯობესია, მოვლენებს ქრონოლოგიურად მივყვეთ.

More…

სამართალი

საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში

8 Jul , 2015  

საგანგებო მდგომარეობა წარმოადგენს დროებით ღონისძიებას, რომელიც ცხადდება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ომიანობის, მასობრივი არეულობის, სამხედრო გადატრიალების, ეპიდემიების, სტიქიური უბედურებების ან სხვა ისეთი შემთხვევების დროს, როდესაც ხელისუფლების მხრიდან რთულდება კონსტიტუციური უფლებამოსილებების განხორციელება. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მოიცავს მოქალაქეთა, იურიდიულ პირთა უფლებებისა და თავისუფლების შეზღუდვას, ასევე მათზე დამატებითი ვალდებულებების დაწესებას. აღნიშნული მექნიზმის გამოყენება საჭირო არის იმისათვის, რომ არეულ სიტუაციაში ქვეყნის მმართველობა ერთმა ადამიანმა ან პატარა საბჭომ გადაიბაროს, რადგან, საზოგადოდ მიიჩნევა,  რომ მსგავს საგანგებო და კრიზისულ სიტუაციებში ასეთი მექნიზმით უფრო მარტივია კრიზისის დაძლევა,  ვიდრე შედარებით ფართო დემოკრატიით. More…

სამართალი

ევთანაზიის პრობლემა ქართულ კანონმდებლობაში

6 Jul , 2015  

ევთანაზია  შეიძლება განვმარტოთ, როგორც მოქმედება, რომელიც იწვევს ან ნებას აძლევს ადამიანს უმტკივნეულოდ მოკვდეს, რათა გათავისუფლდეს ტანჯვისგან. ევთანაზია მაშინ და მხოლოდ მაშინ არის სასარგებლო, თუ ის გამოიწვევს სწრაფ და უმტკივნეული სიკვდილს და თუ ქმედება,  მთლიანობაში, ავადმყოფისთვის იქნება სასარგებლო. More…

ისტორია

დონჟუანი ადოლფ ჰიტლერი

4 Jul , 2015  

ადოლფ ჰიტლერის სექსუალური ცხოვრება ბევრი გარჩევის, სპეკულაციის და დავის საგანია. მიუხედავად ნაცისტური პარტიის ოფიციალური პოზიციისა, რომელიც ჰომოსექსუალების დევნას გულისხმობდა, ზოგიერთი ისტორიკოსი ამტკიცებს, რომ ჰიტლერი თავად იყო ჰომოსექსუალი ან ბისექსუალი.

თუმცა ეს ინფორმაცია არ დასტურდება და დღეისთვის მიიჩნევენ რომ ჰიტლერი ტრადიციული ორიენტაციის იყო. ცნობილია, რომ ჰიტლერის ცხოვრებაში არაერთი ქალი ყოფილა. მისი უკანასკნელი ქორწინება ევა ბრაუნთან შედგა თვითმკვლელობამდე ერთი დღით ადრე 29 აპრილს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ის მანამდე ორჯერ იყო დაქორწინებული.

More…

ტერორიზმი

კიბერტერორიზმი და კიბერუსაფრთხოება

4 Jul , 2015  

კაცობრიობა ტერმინ „ტერორისა“ და „ტერორიზმის“ შემოღება-დამკვიდრებას საფრანგეთის რევოლუციას უნდა უმადლოდეს.  ამ ტერმინის გამოყენება 1793-94 წლებში, ე.წ. „ტერორის ბატონობის“ პერიოდში, იაკობინელების რევოლუციური ხელისუფლების დროს დაიწყეს, რომელმაც ათიათასობით სიცოცხლე შეიწირა. „ტერორი სხვა არაფერია თუ არა მართლმსაჯულება, დაუყოვნებელი, დაუნდობელი, შეუდრეკელი მართლმსაჯულება“,- აცხადებდა იაკობინელთა დიქტატურის ერთ-ერთი მოთავე და თეორიტიკოსი მაქსიმილიან რობესპიერი.

More…

პოლიტიკა

საქართველო ნატოში – პასუხი სკეპტიკოსებს

4 Jul , 2015  

კაცობრიობის ისტორიიდან დღემდე არაერთი სამხედრო ბლოკი, ალიანსი და კავშირი შექმნილა, მაგრამ ისეთი გრანდიოზული, მრავალწევრიანი და მშვიდობიანი, როგორიც „ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია“ არის, არც ერთი არ ყოფილა. 1949 წლის 4 აპრილს შექმნილი ორგანიზაცია დღემდე არსებობს, მოქმედებს და უფრო მეტიც, ფართოვდება, ახალ წევრებს იძენს და მისი გავლენაც უფრო იზრდება.

More…

ისტორია

ცინ შიხუან-ტი(ჩინეთის პირველი იმპერატორი – აღზევებიდან გარდაცვალებამდე)

2 Jul , 2015  

 

„ჩვენ არ გვექნებოდა ჩინეთი ცინ შიხუანტის გარეშე“ – ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი პიტერ ბოლი.

არავინ იცის, როგორ ჩინეთზე გვექნებოდა დღეს საუბარი, რომ არა ეს ისტორიული პიროვნება, რომელმაც შეძლო უზარმაზარი ტერიტორიის ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანება.

More…

კულტურა,პოლიტიკა

განათლების როლი არაბულ რევოლუციებში

2 Jul , 2015  

 

მრავალი მკვლევარი არაბული გაზაფხულის მიზეზების კვლევისას აქცენტს აკეთებს პოლიტიკურ ფაქტორებზე, თუმცა არ შეიძლება უყურადღებოდ დავთოვოთ ის ფაქტორები, რამაც ქვეყნები ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. არაბული გაზაფხულის გამომწვევი მიზეზები მრავალრიცხოვანი და კომპლექსურია და, ეჭვგარეშეა, რომ ვერ მიეწერება მხოლოდ ერთ ფაქტორს. ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმ დიდ როლზე, რომელიც სოციალურმა მედიამ შეასრულა. სხვები მიუთითებენ ფესვგადგმულ ფრუსტრაციაზე კორუფციასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების ლეგიტიმურბის საკითხზე, საგარეო პოლიტიკაზე და ა.შ.

More…

სამართალი

სიცოცხლის უფლება, როგორც ლიბერალური იდეოლოგიის ამოსავალი წერტილი, ევთანაზია და ღირსება

30 Jun , 2015  

სათაურის პირველი ნაწილი, ალბათ, ყველასთვის გასაგებია და მეორეც – მეტ-ნაკლებად, თუმცა, მაინც დავაზუსტებ. ტერმინი ევთანაზია ორი ბერძნული სიტყვისგან შედგება – eu (კარგი) და thanatos (სიკვდილი), მაშასადამე, ევთანაზია კარგი სიკვდილია. თუმცა,  ეს განსაზღვრება საკმაოდ ზოგადია, არსებობს რამდენიმე სახის ევთანაზია – აქტიური და პასიური, ასევე ნებაყოფლობითი და არანებაყოფლობითი. არანებაყოფლობით აქტიურ ევთანაზიას, მაგალითად, ადგილი ჰქონდა საკონცენტრაციო ბანაკებში, ანდა, შორს რომ არ წავიდეთ, ექემ ჯეკ კევორკიანის შემთხვევაში, რომელმაც რამდენიმე ათეული ფსიქიკურად დაავადებული გამოასალმა სიცოცხლეს მათი ადეკვატური ნების გარეშე. აქტიური გულისხმობს ლეტალური დოზის შეყვანას სიკვდილის გამოსაწვევად, ხოლო პასიური – უბრალოდ სიცოცხლის შესანარჩუნებლად საჭირო ზომების მიუღებლობას.  რეფერატში ვისაუბრებ მხოლოდ ნებაყოფლობით ევთანაზიაზე, როგორც ლიბერალთა წრეში მორალურად გამართლებულ და ნაკლებად პრობლემატურ ასპექტზე.

More…