პოლიტიკა

საქართველო ნატოში – პასუხი სკეპტიკოსებს

4 Jul , 2015  

კაცობრიობის ისტორიიდან დღემდე არაერთი სამხედრო ბლოკი, ალიანსი და კავშირი შექმნილა, მაგრამ ისეთი გრანდიოზული, მრავალწევრიანი და მშვიდობიანი, როგორიც „ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია“ არის, არც ერთი არ ყოფილა. 1949 წლის 4 აპრილს შექმნილი ორგანიზაცია დღემდე არსებობს, მოქმედებს და უფრო მეტიც, ფართოვდება, ახალ წევრებს იძენს და მისი გავლენაც უფრო იზრდება.

More…

ისტორია

ცინ შიხუან-ტი(ჩინეთის პირველი იმპერატორი – აღზევებიდან გარდაცვალებამდე)

2 Jul , 2015  

 

„ჩვენ არ გვექნებოდა ჩინეთი ცინ შიხუანტის გარეშე“ – ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი პიტერ ბოლი.

არავინ იცის, როგორ ჩინეთზე გვექნებოდა დღეს საუბარი, რომ არა ეს ისტორიული პიროვნება, რომელმაც შეძლო უზარმაზარი ტერიტორიის ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანება.

More…

კულტურა,პოლიტიკა

განათლების როლი არაბულ რევოლუციებში

2 Jul , 2015  

 

მრავალი მკვლევარი არაბული გაზაფხულის მიზეზების კვლევისას აქცენტს აკეთებს პოლიტიკურ ფაქტორებზე, თუმცა არ შეიძლება უყურადღებოდ დავთოვოთ ის ფაქტორები, რამაც ქვეყნები ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. არაბული გაზაფხულის გამომწვევი მიზეზები მრავალრიცხოვანი და კომპლექსურია და, ეჭვგარეშეა, რომ ვერ მიეწერება მხოლოდ ერთ ფაქტორს. ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმ დიდ როლზე, რომელიც სოციალურმა მედიამ შეასრულა. სხვები მიუთითებენ ფესვგადგმულ ფრუსტრაციაზე კორუფციასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების ლეგიტიმურბის საკითხზე, საგარეო პოლიტიკაზე და ა.შ.

More…

სამართალი

სიცოცხლის უფლება, როგორც ლიბერალური იდეოლოგიის ამოსავალი წერტილი, ევთანაზია და ღირსება

30 Jun , 2015  

სათაურის პირველი ნაწილი, ალბათ, ყველასთვის გასაგებია და მეორეც – მეტ-ნაკლებად, თუმცა, მაინც დავაზუსტებ. ტერმინი ევთანაზია ორი ბერძნული სიტყვისგან შედგება – eu (კარგი) და thanatos (სიკვდილი), მაშასადამე, ევთანაზია კარგი სიკვდილია. თუმცა,  ეს განსაზღვრება საკმაოდ ზოგადია, არსებობს რამდენიმე სახის ევთანაზია – აქტიური და პასიური, ასევე ნებაყოფლობითი და არანებაყოფლობითი. არანებაყოფლობით აქტიურ ევთანაზიას, მაგალითად, ადგილი ჰქონდა საკონცენტრაციო ბანაკებში, ანდა, შორს რომ არ წავიდეთ, ექემ ჯეკ კევორკიანის შემთხვევაში, რომელმაც რამდენიმე ათეული ფსიქიკურად დაავადებული გამოასალმა სიცოცხლეს მათი ადეკვატური ნების გარეშე. აქტიური გულისხმობს ლეტალური დოზის შეყვანას სიკვდილის გამოსაწვევად, ხოლო პასიური – უბრალოდ სიცოცხლის შესანარჩუნებლად საჭირო ზომების მიუღებლობას.  რეფერატში ვისაუბრებ მხოლოდ ნებაყოფლობით ევთანაზიაზე, როგორც ლიბერალთა წრეში მორალურად გამართლებულ და ნაკლებად პრობლემატურ ასპექტზე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შეფასება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით – თვითგამორკვევა, რეფერენდუმი & სეცესია

27 Jun , 2015  

“ჩვენ გვაქვს იმის ძლიერი რწმენა, რომ რუსეთის ქმედებები არღვევს საერთაშორისო სამართალს. მე ვიცი პრეზიდენტ პუტინს ყავს სხვა ტიპის ადვოკატები და ისინი მოვლენათა თავისებურ ინტერპრეტაციას აკეთებენ, მაგრამ ისინი ამით ვერავის მოატყუებენ.” – ბარაკ ობამა

პრეზიდენტ ობამას ამ სიტყვების შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ საერთაშორისო სამართალი სხვა არაფერია თუ არა გარკვეული ნორმების რწმენა, რომლებიც დაყოფილია მისაღებად და მიუღებლად, მაგრამ, რაღა თქმა უნდა, საერთაშორისო სამართალი გაცილებით მეტია ვიდრე გარკვეული ადამიანების მოსაზრებები და რწმენები, მას ყველაფერზე აქვს თავისი სამართლებრივი პასუხი. სწორედ საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში შევეცდები განვიხილო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, გავეცნო  რუსეთის და დასავლეთის პოზიციებს და შემდეგ შევაჯერო ისინი, გავცე სამართლებრივად დასაბუთებული პასუხები ამ ქეისის ირგვლივ დაგროვებულ მთელ რიგ კითხვებს.

More…

ისტორია,პოლიტიკა

ტოტალიტარიზმი – რუსული სპეციფიკა

20 May , 2015  

„XXI საუკუნის გარიჟრაჟზე, ოცწლიანი უნაყოფო და თვითმომსპობი „ძალისხმევების“ შედეგად საქართველო დაუბრუნდა იმ გზაჯვარედინს, რომელზედაც იგი იდგა.“

 ჯანრი კაშია, საქართველო 228 წლის გზასაყარზე

 შესავალი

მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა ტიპის, სიძლიერისა და ზეგავლენის მქონე პოლიტიკური რეჟიმი არსებობდა. პლატონის შემდეგ კაცობრიობა ეძიებდა და ცდილობდა მოეფიქრებინა საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთი სისტემა, რომლის ჩარჩოშიც „მგელი და კრავი ერთად დაიწყებენ ძოვას“1 და იქნებოდა მიღწეული საყოველთაო ბედნიერება, კმაყოფილება და თანასწორობა. სამწუხაროდ, ხშირად საუკეთესო იდეებიც კი არასწორად გაიაზრება, რის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ ლერნეს ჰიდრას2 მრავალი თავით, რომლის მთლიანად ამოძირკვა ხშირად შეუძლებელიც კი ხდება. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არსებობს თუ არა სამართლიანი ომი?

17 May , 2015  

ომის სამარლით დაინტერესებულ ადამიანი წააწყდება უამრავ რესურს, საერთაშორისო სამართლის არაერთ ნორმას, გაეროს ქარტიებს, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, რომლებიც დაწვრილებით და პუნქტობრივად განსაზღვრავენ ომის სამართლიანობას, მაგრამ თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოში არსებულ მოვლენებს, შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამართლიანი ომის განსაზღვრა ფურცელზე დაწერილი სიტყვების ერთობლიობაა და მეტი არაფერი, რეალობაში კი ძლიერი ქვეყნები საკუთარ ინტერესებს ისე ახორციელებენ როგორც სურთ. ამ ნაშრომში სწორედ ამის გარკვევა მსურს, რამდენად იცავენ მოთამაშეები თამაშის წესებს,  რეალურად არსებობს თუ არა პრაქტიკაში სამართლიანი ომი? თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ომი ძლიერი ქვეყნების მიერ საკუთარი ინტერესებისთვის გატარებული ქმედებაა?  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად თავდაპირველად ვნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სამართლიანი ომი, შემდეგ კი მოვიყვან ორ განსხვავებულ ქეისს და მათი თეორიასთან შედარებით შევეცდები ვუპასუხო ზემოთ დასმულ კითხვებს.

More…

სამართალი

სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, როგორც სოციალური სამართლიანობის წყარო

11 May , 2015  

„რადგან როდესაც ვხედავდი ტანჯულს ტანჯულად, მრცხვენოდა მისი სირცხვილისა და ოდეს ვეხმარებოდი, მის სიამაყეს მკაცრად შეურაცხვყოფდი“
ფრიდრიხ ნიცშე, „ასე იტყოდა ზარატუსტრა“

ადამიანის უფლებათა ცნებაში გამოხატულია ადამიანის განსაკუთრებულობის გაგება, რომელიც მას წარუვალი და ფუნდამენტური უფლებებით აჯილდოებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. ადამიანის უფლებები პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის ყოველგვარი ურთიერთობების წინაპირობაა. More…

ისტორია,საერთაშორისო ურთიერთობები

რუსეთ-იაპონიის პირველი ომი რეალიზმის ჭრილში

10 May , 2015  

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, როგორც რეალობის გამარტივებული მოდელი

თუ გადავხედავთ საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირებისა და განვითარების ისტორიას, აუცილებლად დავინახავთ კონკრეტულ ტენდენციებსა და ციკლურობას, რომელიც გარკვეულწილად ახასიათებს ამ საკმაოდ კომპლექსურ პროცესებს. შესაძლოა, ისიც მოგვეჩვენოს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას საფუძვლად რეალურად ერთი სცენარი უდევს, უბრალოდ განსხვავებულად ინტერპრეტირებულია ამა თუ იმ დროსა თუ სიტუაციაში.მოვლენების ამგვარი ‘’განმეორებადობა’’, ჩემი აზრით, ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკურია, ვინაიდან საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირება დღეს, ისევე როგორც, თუნდაც, ორასი წლის წინ, ხდება ადამიანების მიერ, დავარქმევთ ჩვენ მათ ინდივიდებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ სახელმწიფოს. More…