პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

უკრაინაში განვითარებული მოვლენების შეფასება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით – თვითგამორკვევა, რეფერენდუმი & სეცესია

27 Jun , 2015  

“ჩვენ გვაქვს იმის ძლიერი რწმენა, რომ რუსეთის ქმედებები არღვევს საერთაშორისო სამართალს. მე ვიცი პრეზიდენტ პუტინს ყავს სხვა ტიპის ადვოკატები და ისინი მოვლენათა თავისებურ ინტერპრეტაციას აკეთებენ, მაგრამ ისინი ამით ვერავის მოატყუებენ.” – ბარაკ ობამა

პრეზიდენტ ობამას ამ სიტყვების შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ საერთაშორისო სამართალი სხვა არაფერია თუ არა გარკვეული ნორმების რწმენა, რომლებიც დაყოფილია მისაღებად და მიუღებლად, მაგრამ, რაღა თქმა უნდა, საერთაშორისო სამართალი გაცილებით მეტია ვიდრე გარკვეული ადამიანების მოსაზრებები და რწმენები, მას ყველაფერზე აქვს თავისი სამართლებრივი პასუხი. სწორედ საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში შევეცდები განვიხილო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, გავეცნო  რუსეთის და დასავლეთის პოზიციებს და შემდეგ შევაჯერო ისინი, გავცე სამართლებრივად დასაბუთებული პასუხები ამ ქეისის ირგვლივ დაგროვებულ მთელ რიგ კითხვებს.

More…

ისტორია,პოლიტიკა

ტოტალიტარიზმი – რუსული სპეციფიკა

20 May , 2015  

„XXI საუკუნის გარიჟრაჟზე, ოცწლიანი უნაყოფო და თვითმომსპობი „ძალისხმევების“ შედეგად საქართველო დაუბრუნდა იმ გზაჯვარედინს, რომელზედაც იგი იდგა.“

 ჯანრი კაშია, საქართველო 228 წლის გზასაყარზე

 შესავალი

მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა ტიპის, სიძლიერისა და ზეგავლენის მქონე პოლიტიკური რეჟიმი არსებობდა. პლატონის შემდეგ კაცობრიობა ეძიებდა და ცდილობდა მოეფიქრებინა საზოგადოებრივი ცხოვრების ისეთი სისტემა, რომლის ჩარჩოშიც „მგელი და კრავი ერთად დაიწყებენ ძოვას“1 და იქნებოდა მიღწეული საყოველთაო ბედნიერება, კმაყოფილება და თანასწორობა. სამწუხაროდ, ხშირად საუკეთესო იდეებიც კი არასწორად გაიაზრება, რის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ ლერნეს ჰიდრას2 მრავალი თავით, რომლის მთლიანად ამოძირკვა ხშირად შეუძლებელიც კი ხდება. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არსებობს თუ არა სამართლიანი ომი?

17 May , 2015  

ომის სამარლით დაინტერესებულ ადამიანი წააწყდება უამრავ რესურს, საერთაშორისო სამართლის არაერთ ნორმას, გაეროს ქარტიებს, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, რომლებიც დაწვრილებით და პუნქტობრივად განსაზღვრავენ ომის სამართლიანობას, მაგრამ თუ თვალს გადავავლებთ მსოფლიოში არსებულ მოვლენებს, შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სამართლიანი ომის განსაზღვრა ფურცელზე დაწერილი სიტყვების ერთობლიობაა და მეტი არაფერი, რეალობაში კი ძლიერი ქვეყნები საკუთარ ინტერესებს ისე ახორციელებენ როგორც სურთ. ამ ნაშრომში სწორედ ამის გარკვევა მსურს, რამდენად იცავენ მოთამაშეები თამაშის წესებს,  რეალურად არსებობს თუ არა პრაქტიკაში სამართლიანი ომი? თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ომი ძლიერი ქვეყნების მიერ საკუთარი ინტერესებისთვის გატარებული ქმედებაა?  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად თავდაპირველად ვნახოთ თუ როგორ განისაზღვრება საერთაშორისო სამართალში და საერთაშორისო ურთიერთობებში სამართლიანი ომი, შემდეგ კი მოვიყვან ორ განსხვავებულ ქეისს და მათი თეორიასთან შედარებით შევეცდები ვუპასუხო ზემოთ დასმულ კითხვებს.

More…

სამართალი

სოციალური და ეკონომიკური უფლებები, როგორც სოციალური სამართლიანობის წყარო

11 May , 2015  

„რადგან როდესაც ვხედავდი ტანჯულს ტანჯულად, მრცხვენოდა მისი სირცხვილისა და ოდეს ვეხმარებოდი, მის სიამაყეს მკაცრად შეურაცხვყოფდი“
ფრიდრიხ ნიცშე, „ასე იტყოდა ზარატუსტრა“

ადამიანის უფლებათა ცნებაში გამოხატულია ადამიანის განსაკუთრებულობის გაგება, რომელიც მას წარუვალი და ფუნდამენტური უფლებებით აჯილდოებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ადამიანია. ადამიანის უფლებები პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის ყოველგვარი ურთიერთობების წინაპირობაა. More…

ისტორია,საერთაშორისო ურთიერთობები

რუსეთ-იაპონიის პირველი ომი რეალიზმის ჭრილში

10 May , 2015  

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, როგორც რეალობის გამარტივებული მოდელი

თუ გადავხედავთ საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირებისა და განვითარების ისტორიას, აუცილებლად დავინახავთ კონკრეტულ ტენდენციებსა და ციკლურობას, რომელიც გარკვეულწილად ახასიათებს ამ საკმაოდ კომპლექსურ პროცესებს. შესაძლოა, ისიც მოგვეჩვენოს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების წარმართვას საფუძვლად რეალურად ერთი სცენარი უდევს, უბრალოდ განსხვავებულად ინტერპრეტირებულია ამა თუ იმ დროსა თუ სიტუაციაში.მოვლენების ამგვარი ‘’განმეორებადობა’’, ჩემი აზრით, ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკურია, ვინაიდან საერთაშორისო ურთიერთობების ფორმირება დღეს, ისევე როგორც, თუნდაც, ორასი წლის წინ, ხდება ადამიანების მიერ, დავარქმევთ ჩვენ მათ ინდივიდებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ სახელმწიფოს. More…

საერთაშორისო ურთიერთობები

კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება (კონსტრუქტივიზმის მაგალითი)

8 May , 2015  

შესავალი 

ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი ავტონომიური რეგიონი ითხოვს დამოუკიდებლობის მიღებას.  რაც უფრო იზრდება მსგავსი ტერიტორიების მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პრეცედენტი  და სახელმწიფოს გარეთ თვითგამორკვევის საკითხი რაც უფრო აქტუალური ხდება,  მით უფრო საშიშროების ქვეშ დგება სუვერენული სახელმწიფოების ხელშეუხებლობის საკითხი.

სახელმწიფოს გარეთ თვითგამორკვევის თემას ეხება კოსოვოს საკითხიც. საერთაშორისო საზოგადეობისათვის ათეული წლების განმავლობაში  არსებული თავსატეხის  ერთადერთი გამოსავალი აღმოჩნდა კოსოვოს გამოყოფა სერბეთისაგან და მისი დამოუკიდებლობის აღიარება.

More…

სამართალი

ინტერესთა დაბალანსება დემოკრატიულ სახელმწიფოში

25 Feb , 2015  

ინგლისელი მოაზროვნე და თანამედროვე დემოკრატიული პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთერთი ფუძემდებელი ჯონ ლოკი ამბობდა, რომ ყველა ადამიანს დაბადებიდან გააჩნია 3 ძირითადი ბუნებრივი უფლება: სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლება. ეს უფლებები ბუნებრივია, რადგან მდგომარეობაში, როდესაც არ არსებობს სახელმწიფო და თითოეული ადამიანი თავის ნებაზე იქნებოდა მიშვებული, მათ ექნებოდათ სწორედ ეს 3 უფლება და სწორედ ამ სიკეთეთა შესანარჩუნებლად იბრძოლებდნენ ეს ადამიანები.

More…

საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

რუსეთის ფედერაცია და სამართლიანი ომის პრინციპი 2008 წლის აგვისტოს ომში

22 Feb , 2015  

დღეს მსოფლიოში არსებული სიტუაცია ცხადყოფს რუსეთის აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში კი ჩვენთვის ყველაზე აქტუალურად მიმაჩნია საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ომი და მისი დეტალები. შესაბამისად, ნაშრომის თემაც ამ ასპექტს მოიცავს. რეფერატის მთავარი მიზანია რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმართული ქმედებების გაანალიზება სამართლიანი ომის პრინციპის მიხედვით. ანუ ჩემი მთავარი ამოცანაა, დავასაბუთო, რომ რუსეთი არ აწარმოებდა სამართლიან ომს საქართველოს წინააღმდეგ.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ზოგიერთი მოსაზრება რუსეთ–დასავლეთის ურთიერთობების შესახებ

21 Feb , 2015  

სამი ძირითადი შეკითხვა

პარასკევს, 2015 წლის 30 იანვარს, თბილისის ერთერთსასტუმროში ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა ლექცია/დისკუსია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან, ალექსანდრე ვერშბროუსთან, რომელსაც მეც დავესწარი. ვინაიდან ვერშბროუს საქართველოში ვიზიტი საფუძვლიანად გაშუქდა მედიაში ვერშბროუს ამ გამოსვლის მიმოხილვით აღარ შეგაწყენთ თავს და ამ პოსტში პირდაპირ განვიხილავ ჩემს შთაბეჭდილებებს ვერშბროუს ამ გამოსვლასთან და ზოგადად საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით.

More…