პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანა

19 Feb , 2015  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში არსებული შეიარაღების დიდი ნაწილი გაიტანა, ნაწილი კი აქ დატოვა უსასრულო ვადით, ყოველგვარი ხელშეკრულების გარეშე.

1990 წლის ნოემბერში სსრკ, ვარშავის პაქტის მონაწილე ქვეყნები და ნატოს ქვეყნები ხელს აწერენ ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებას. ამით ისინი ადგენდნენ ძალთა თანაფარდობას და ზღუდავდნენ მათ შესაძლებლობას განელაგებინათ თავიანთი შეიარაღება შეხების ხაზთან. მთელი იდეა ევროპაში მოულოდნელი სამხედრო თავდასხმების თავიდან აცილებაში მდგომარეობდა. ორ წელიწადში გაფორმდა ტაშკენტის ხელშეკრულება ყოფილი სსრკ-ს ქვეყნებს შორის, რომლის ფარგლებშიც ყოფილმა სოციალისტურმა ქვეყნებმა შეიარაღების კვოტები გადაინაწილეს.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივი სტატუსი 90-იანი წლებიდან 2008 წლამდე

19 Feb , 2015  

შესავალი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს სამხედრო დაპირისპირების შედეგად მიღებული ორი კონფლიქტური რეგიონი აფხაზეთში და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თემის სათაურიდან გამომდინარე საქართველოში განლაგებული სამშვიდობო ჯარების სამართლებრივ სტატუსზე 90-იანიდან 2008 წლების ჭრილში უნდა ვისაუბრო, ეს საკითხი დღესაც აქტუალურია საქართველოსთვის, რადგან კონფლიქტები კვლავაც კონფლიქტებად რჩება და მშვიდობიანი მოგვარების გზები მოსაძიებელია. More…

კულტურა,რელიგია

ბუდიზმი კორეულ ხელოვნებაში

19 Feb , 2015  

შესავალი

კორეის მდიდარი მხატვრული მემკვიდრეობა ჩამოყალიბდა მშობლიური ტრადიციების, უცხოური გავლენის, აღმოსავლეთ აზიის დახვეწილი ტექნიკური უნარისა და ენერგიული ადამიანის სულის შეერთებით.

მიუხედავად ამისა, აღმოსავლეთ აზიის ყველა კულტურული და მხატვრული ტრადიციებიდან, დასავლეთი ყველაზე ნაკლებ ყურადღებას კორეას აქცევდა. პირველად დასავლეთი გაეცნო კორეულ ხელოვნებას მეცხრამეტე საუკუნეში, მაგრამ მეოცე საუკუნემდე დასავლეთი არ დაინტერესებულ კორეული მხატვრობის ნიმუშებით. More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

ისრაელის საგარეო ურთიერთობები და მათი ანალიზი საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ჭრილში

19 Feb , 2015  

„ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მოკავშირეები, და არ გვყავს საუკუნო მტრები. ჩვენი ინტერესები სამუდამო და საკუნუოა, და ამ ინტერესების დაცვა ჩვენი მოვალეობაა.“

                                         ლორდ პალმერსტოუნი

ამ ნაშრომში მე განვიხილავ ისრაელის საგარეო ურთიერთობას რამდენიმე ქვეყანასთან, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თურქეთსა და ირანთან. ეს სამი სახელმწიფო გამოვარჩიე იმის გამო, რომ დღევანდელ მსოფლიო პოლიტიკაში ისინი საკმაოდ აქტუალურები არიან. ისრაელსა და ამ ქვეყნებს შორის კავშირის მიმოხილვის შემდეგ, შევეცდები ისრაელის საგარეო პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიას შევუსაბამო და დავამტკიცო, რომ იგი ყველაზე ახლოს რეალიზმთანაა.

More…

რელიგია

მუსლიმები და ქრისტიანები – თანაცხოვრება ახლო აღმოსავლეთში

18 Feb , 2015  

როგორც ვიცით, ახლო აღმოსავლეთი ქრისტიანობისა და ისლამის წარმოშობის ადგილია, აქედან გამომდინარე, მას შემდეგ, რაც შეიქმნა ისლამი, ქრისტიანები და მუსლიმები ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ. ვიდრე დავიწყებდეთ უშუალოდ მუსლიმებისა და ქრისტიანების თანაცხოვრებაზე საუბარს, მინდა შევეხო ფენომენს, ახლო აღმოსავლეთში, დღევანდელი ერაყის ტერიტორიაზე მდებარე, უძველეს ქალაქ ჰირას (დღეს ნანგრევებია). აღნიშნულ ტეტრიტორიაზე გადიოდა დიდი სავაჭრო-საქარავნო გზები და თავს იყრიდა ბიზანტიური, ირანული და წარმართული კულტურები. ქალაქის დიდ ნაწილს შეადგენდნენ ქრისტიანები და ამავე ქალაქში იყო ნესტორიანელი ეპისკოპოსი. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ისლამამდელი პერიოდის (ჯაჰილიის) პოეტებიც ამ ქალაქში ცხოვრობდნენ და ბევრი მათგანი ქრისტიანიც გახლდათ. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში ეს ქალაქი ძალიან განვითარდა და ცნობილი იყო არქიტექტურით, რელიგიური შემწყნარებლობით და ეკონომიკით, თუმცა ისლამის განვითარებასთან ერთად ქალაქის დიდებაც დაეცა.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები

გეოპოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში XVI საუკუნიდან I მსოფლიო ომამდე

16 Feb , 2015  

ახლო აღმოსავლეთში დიდი გეოპოლიტიკური ძვრების ახალი ტალღა მაშინ დაიწყო, როდესაც საბოლოოდ განადგურდა არაბული სახალიფო. შევეცდები, განვიხილო რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები და მასში ჩართული სახელმწიფოების როლი. რეალურად რეგიონში XVI ს.-დან მოყოლებული ორი სახელმწიფო გვხვდება: ოსმალეთი და სპარსეთი. განვიხილოთ სახელმწიფოები ცალ-ცალკე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

ჰუმანიტარული ინტერვენციები და რეალპოლიტიკა – სომალის მაგალითი

16 Feb , 2015  

ცივი ომის შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ჰუმანიტარული ინტერვენციების თემა. ზოგი თვლის, რომ დიდი სახელმწიფოები რეალპოლიტიკის წარმოების ნაცვლად თავიანთ ძალებს ჰუმანიტარული ინტერვენციების და შესაბამისად მშვიდობის დასამყარებლად და ინდივიდების უფლებების დასაცავად იყენებენ. თუმცა ამ შეხედულებასთან დაკავშირებით ბევრი კრიტიკული მოსაზრება არსებობს. პირველ რიგში, რას გულისხმობს ჰუმანიტარული ინტერვენცია, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამხედრო მოქმედება, რომ ის ჰუმანიტარულ ინტერვენციად ჩაითვალოს და არა რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს ინტერესების გატარებად და რა პრობლემები გვხვდება ჰუმანიტარული ინტერვენციების განხორციელების და მათი შედეგების მხრივ არსებული მაგალითებიდან გამომდინარე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი მექნება სომალიში განხორციელებულ ჰუმანიტარულ ინტერვენციაზე.

More…

პოლიტიკა,საერთაშორისო ურთიერთობები,სამართალი

არალეგალური მასობრივი პასპორტიზაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

15 Feb , 2015  

რუსეთის ფედერაციის მოქმედებების არალეგალურობა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე, ომის დროსა და ომის შემდეგ შეგვიძლია რამდენიმე ნაწილად წარმოვადგინოთ.  ერთი მათგანი იქნება რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოცხადებულ შუამავლის პოზიციასა და მის მოქმედებებს შორის შეუსაბამობა. ამის აშკარად გამოსაკვეთად ჯერ ღირს შევაფასოთ რუსეთის მოქმედებები ქართული მოსახლეობის მიმართ 2008 წლის კონფლიქტის პერიოდში და მის შემდეგ.

More…

რელიგია

ისლამის რეფორმაცია

15 Feb , 2015  

დღეს კაიროს გულში დგას ისეთი ძველი და ტრიუმფალური შენობა, როგორიც თავად ქალაქია. ალ-აზჰარის უნივერსიტეტი და მეჩეთი ათას წელზე მეტია რაც ითვლება სუნიტური ისლამის სამეცნიერო ცენტრად. შეიძლება ითქვას, რომ ეს 972 წელს დაარსებული ვატიკანია ფატიმიდთა დინასტიის ხალიფების მიერ, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ იყვნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის ქალიშვილის შთამომავლები. ფატიმა, იგივე ალ-ზაჰრა ანუ „ბრწყინვალე“. ალ-აზჰარი ნიშნავს ლიტერატურულად ყველაზე ბრწყინვალეს. მართლაც, თუ დააკვირდებით, ამ მეჩეთის მინარეთები საოცრად ბრწყინავს საღამოს, მზის ჩასვლისას.

More…