ნატოს ინტერვენცია იუგოსლავიაში: რეალიზმისა და ლიბერალიზმის გზაგასაყარზე

საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები მსოფლიო განვლილი და არსებული პოლიტიკური პროცესების მეტ-ნაკლებად ობიექტური და ჭეშმარიტი აღწერის, ახსნის და მომავლის წინასწარმეტყველების მიზნით იქმნებოდა.…

საერთაშორისო ურთიერთობების სტრუქტურა ცივი ომის შემდეგ

ძალთა ბალანისა და კომპლექსური ურთიერთდამოკიდებულების თეორები სხვადასხვა მხრიდან აღწერენ საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის წყობას ცივი ომის შემდეგ. ძალთა ბალანის თეორიას შეესაბამება…

ირანი – სწრაფვა რეგიონული ლიდერობისკენ

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ირანი ცდილობდა ჩამოყალიბებულიყო მდგრად სახელმწიფოდ, მაგრამ გარე თუ შიდა ფაქტორები ამის საშუალებას არ აძლევდა. ცივი…

ირან-ამერიკის ურთიერთობა და საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები: რეალიზმი, ლიბერალიზმი და კონსტრუქტივიზმი

ურთიერთობები ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან იწყება. თავდაპირველად, ბრიტანული და რუსული კოლონიური ინტერესებისაგან დამფრთხალი ირანი…

დალაი ლამა XIV – დაბადებიდან დევნილობამდე

ნაწილისთვის ის ცოცხალი ბუდაა, ავალოკიტეშვარას, თანაგრძნობის, გულმოწყალების ბოდჰისატვას მიწიერი განსახიერებაა. ზოგიერთები ”ღმერთ-მეფედ” მიიჩნევენ, ჩინეთის კომუნისტური პარტია მას კონტრრევოლუციონერად და პარაზიტად…

You missed